Nya Betongens Yta, Tage Hertzell utgiven nov 2013 på Formas Förlag,
kapitlet om grafisk betong skrivet av Tage Hertzell och Mikael Göransson